Způsoby malby jsou tak rozmanité, že každý může vyhovět svému individuálnímu záměru.

Můžeme malovat klasickými způsoby, ale i originálními technikami. V několika případech i autorskými technikami akademického malíře Borise Noska.

Příklad možných technik malování na porcelán

  1. malba čínskými solemi a ředěným zlatem pod glazuru
  2. malba mastnou vtavnou barvou - odpuzující glazuru při výpalu v peci, která vytváří reliéf. Taktéž možno v kombinaci se solemi
  3. biskvit - porcelán bez glazury - kresba kobaltem či vtavnou barvou v kombinaci se solemi či povrchovými barvami (na druhý, nižší výpal)
  4. malba kobaltem včetně stříkání airbrushem, vykrývání pomocí šablon (papírových, či želatinových)
  5. malba listery, povrchovými barvami či zlatem a platinou

Tyto malířské techniky se v průmyslové a masové výrobě nepoužívají, ale zde máte jedinečnou možnost vyzkoušet něco unikátního.

Partnery projektu jsou: